Privātuma politika

Matea Art ir uzņēmusies atbildību aizsargāt klientu privātumu.

Ar šo mēs esam sagatavojuši konfidencialitātes politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu vākšanu, izmantošanu, publicēšanu, pārsūtīšanu un glabāšanu.

Mūsu darbība tīmekļa vietnē notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūdzu, veltiet dažas minūtes, lai izlasītu mūsu konfidencialitātes politikas principus.

1. PERSONAS DATU VĀKŠANA UN IZMANTOŠANA

Personas dati ir informācija, kuru Matea Art iegūst no privātpersonas ar tās piekrišanu, lai izpildītu noslēgtā līguma nosacījumus vai nākotnē sazinātos ar šo privātpersonu.

Pastāvīgo klientu personas datu vākšana var notikt šādi:

  • sniedzot kontaktinformāciju (ieskaitot vārdu, uzvārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi) mūsu vietnē vai citur (piemēram, veikalā);

  • no klienta konta vietnē https://www.matea.lv vai izmantojot sīkdatnes;

  • veicot pirkumus, veicot pasūtījumus mūsu veikalā vai tiešsaistes veikalā, sniedzot kontaktinformāciju vai saglabājot trūkstošo informāciju, lai norādītu jūsu vēlamo pirkuma veikšanas veidu (Matea Art), var pieprasīt personas datu vai personas informācijas brīvprātīgu sniegšanu noteiktās vietnes lapās (ieskaitot vārdu, uzvārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un citu informāciju);

2. CITAS INFORMĀCIJAS VĀKŠANA

Mēs arī apkopojam anonīmu informāciju, t.i. e., informācija, kas nav attiecināma uz konkrētu personu (informācija par dzimumu, vecumu, primāro valodu, atrašanās vietu) un neļauj to tieši vai netieši identificēt.

Turklāt mēs varam arī apkopot vispārīgu informāciju par klientu darbību mūsu veikalā un mūsu vietnē. Šī informācija tiek apkopota un izmantota, lai mēs varētu klientiem sniegt informāciju par to, kuri produkti, pakalpojumi un sadaļas visvairāk interesē. Vispārīgā informācija šajā konfidencialitātes politikā tiek izmantota kā anonīma informācija.

3. PASŪTĪTO PASŪTĪTĀJU PERSONAS DATU IZMANTOŠANA

Izmantojot iegūtos personas datus, mēs varam informēt Matea Art klientus par gaidāmajiem pasākumiem, kampaņām un jaunumiem. Klienti, kuri nevēlas saņemt mūsu jaunāko biļetenu vai informāciju par produktiem, kas varētu viņus interesēt, var jebkurā laikā izdzēst sevi no mērķauditorijas grupas.

Iegūtos personas datus mēs izmantojam arī piegādājot produktus un pildot saistības, kas izriet no ar klientiem noslēgtajiem līgumiem.

Veicot pirkumu, maksājumu veikšanai nepieciešamie personas dati tiek nodoti pilnvarotajam apstrādātājam SIA OMNIVA.

Lai nodrošinātu labāku klientu apkalpošanu, Matea Art var atklāt informāciju par individuāliem klientiem trešajām personām, kas sniedz pakalpojumus Matea Art, un kurām ir saistoša vienošanās par konfidenciālas informācijas neizpaušanu un datu apstrādes nosacījumiem.

Trešās personas ietver, piemēram, mūsu sadarbības partneri, kuri ir atbildīgi par tiešsaistē iegādāto produktu piegādi, nomaksas pakalpojuma sniegšanu vai informatīvo ziņojumu nosūtīšanu.

Trešajām personām nodotie dati var būt:

  • Informatīvo īsziņu sūtīšanai - tālruņa numurs.

  • Uz nomaksas pakalpojumu sniegšanu - vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, tālruņa numurs, informācija par klienta finansiālo stāvokli, dzīvesvietas adrese, darba devējs un stāvoklis, informācija par ienākumiem, pases / eID kartes numurs.

  • Produktu piegāde - vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese.

4. PASŪTĪTĀ PERSONAS DATU PĀRVEIDOŠANA

Lai identificētu klientu un sazinātos ar viņu, savāktos personas datus var apskatīt, mainīt un papildināt mūsu vietnes https://www.matea.lv sadaļā “Mani dati”.

Matea Art apņemas nodrošināt klienta savākto personas datu precizitāti un pareizību.

5. KLIENTA PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Matea Art veic visus iespējamos drošības pasākumus (ieskaitot administratīvos, tehniskos un fiziskos pasākumus), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un modifikācijas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.

6. PIEKĻUVE KLIENTU PERSONAS DATIEM

Klientam ir tiesības saņemt šādu informāciju, rakstiski iesniedzot pamatotu pieprasījumu:

kāda informācija par klientu ir apkopota, datu vākšanas avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja to pieļauj normatīvie akti);

kādam nolūkam veikta personas datu apstrāde, informācija par personas datu saņēmējiem;

informācija par to, vai dati ir apstrādāti automātiski.

7. DROŠĪBA

Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi, apmeklējot Matea Art interneta veikalu un veicot tajā pirkumus, tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju.

Šifrētais kanāls datu pārsūtīšanai starp bankām nodrošina pircēja personas datu un bankas rekvizītu drošību.

Lai aizsargātu klienta intereses, mēs piedāvājam:

  • personas datu taisnīga un likumīga apstrāde;

  • personas datu apstrāde tikai saskaņā ar minēto mērķi un nepieciešamajā apjomā;

  • tāds personas datu glabāšanas veids, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā brīdī un nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes mērķim paredzēto periodu;

  • precīzu personas datu apstrādi un savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa / viņas personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai tiktu pārtraukta personas datu apstrāde vai dzēsti dati, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, nelikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes mērķim.

8. PRIVĀTUMA POLITIKAS NOTEIKUMI UN GROZĪJUMI

Mēs pieņemam, ka pirms izmantojat mūsu vietni vai izpildāt pieprasījumu kļūt par klientu, jūs esat izlasījis un piekritis mūsu konfidencialitātes politikas principiem un noteikumiem. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus privātuma politikas galvenajos noteikumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus.

Lai atrisinātu visus jautājumus un problēmas, kas saistītas ar Privātuma politiku vai datu apstrādi, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komerciālu ziņojumu saņemšanas vai pilnībā izdzēst savus datus no sava profila, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot e-pastu. pasta adrese info@matea.lv

 

latviešu lv